is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= BON =

Uitsluitend voor de koopers van het gedenkboek op

LEVEN EN ARBEID VAN Dr. A. KUYPER

DOOR

Ds. W. F. A. WINCKEL

(zie pagina 310)

gebonden f 7.50.

Voor den prijs van slechts f6.— gebonden.

Tegen inlevering van dezen bon kan slechts 1 Exemplaar worden aangevraagd, zoolang de voorraad strekt.

Ondergeteekende verzoekt te zenden door Boekh.:

rechtstreeks van den Uitgever:

een Exemplaar

LEVEN EN ARBEID VAN Dr. A. KUYPER door Ds. W. F. A. Winckel voor f6.— gebonden*).

Naam

Woonplaats

Nader adres

*) Naar buiten met verhooging van f 0.25 porto en emb. na ontv. v. postw. en inzending bon.

«IKan langs de lijn afgescheurd worden.