is toegevoegd aan je favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Petrus, De brieven van Johannes, De brief aan de Hebreeën, De brief van Jacobus, De brief van Judas, De Openbaring van Johannes.

Bij de Petrus Canisiusvertaling moesten, daar het hier een uitgave voor tekstvergelijking betreft, uiteraard de verklarende aantekeningen vervallen. De ver wijsteksten, die daar tussen stonden, zijn in de tekst verwerkt. Ten slotte past ons hier een woord van dank aan hen, die hun vertalingen voor dit doel beschikbaar hebben gesteld, te weten:

Dr. J. F. Kruyt, voor de Leidse Vertaling;

N.V. Sijthoff's Uitgevers Mij voor de vertaling van Prof. Dr. A. M. Brouwer; De Sint Willibrordvereniging en Uitgeverij Het Spectrum voor de Petrus Canisiusvertaling;

Het Nederlandsch Bijbelgenootschap voor haar Nieuwe Vertaling; en Prof. Dr. F. W. Grosheide voor zijn bereidwilligheid een inleiding voor ons te schrijven.