is toegevoegd aan je favorieten.

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevoegt, zoo zal God aan hèm toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn.

19 En wanneer iemand van de woorden afneemt van het boek van deze profetie, zoo zal God zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.

Slotwoord.

20 Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom welhaast. Amen, kom, Heere Jezus!

21 De genade van Jezus, den Heer, zij met allen.

aan toevoegt, dan zal God hèm toevoegen de plagen, die in dit boek staan geschreven.

19 En zo iemand iets afneemt van de woorden van dit boek der profetie, dan zal God hèm afnemen zijn deel van de Boom des Levens, en van de heilige Stad, waarvan geschreven staat in dit boek.

Laatste belofte en groet.

20 Hij, die dit alles betuigt, Hij zegt: Ja, Ik kom haastig: „Amen! Heer Jesus, kom!"

21 De genade van den Heer Jesus zij met u allen. Amen!

voegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn;

19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

21 De genade van den Here Jezus zij met allen.