is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn voorstel eens aangenomen wierd, de Gereformeerde kerken in Nederland, die zich verstouten aan de Vereeniging zulk een aanbod te doen. Misschien"— hier laat B a v i n c k even een sarcastisch adertje leegvloeien—„zou men nu bereid zijn, om van alle anderen zulk een aanbod aan te nemen, alleen van de kerken niet."1) „Te zeggen, dat de Vereeniging voor Hooger Onderwijs of de Vrije Universiteit uit de kerk als organisme opkomt, kweekt blijkbaar spraakverwarring. Al ligt er een goede gedachte in, men mag toch niet vergeten, dat men dan evengoed kan zeggen, dat wanneer een tiental christenen saam een broodfabriek oprichten, deze broodfabriek opkomt uit de kerk als organisme".2) „De verbinding van School en Universiteit moet het zegel drukken op de vereeniging der kerken in 1892. Indien wij tot die verbinding nu of in de naaste toekomst niet kunnen komen, dan zou de vereeniging in 1892 een fout zijn geweest en jammerlijk mislukt zijn."3) „Boven de Vereeniging voor Hooger Onderwijs staan toch volgens aller overtuiging de Gereformeerde kerken in Nederland."4) „In 1896 ging het om het recht en de vrijheid der Theologische wetenschap. Thans in 1899 schijnt het mij toe te gaan om het recht en de vrijheid der kerken."*) Hier heeft men B a v i n c k in zijn polemische scherpzinnigheid en scherpte. Het irenisch element had hij voor dit doel teruggedrongen. Dat kwam een maand later in zijn briefwisseling met Kuyper en Rutgers weer naar voren. Eindigde R u t g e r s zijn stuk in De Bazuin : „ik zou wel wenschen, dat ieder eens inzage kon nemen van de brieven, die Prof. Bavinck en ik daarover gewisseld hebben, of getuige had kunnen zijn van onze samenspreking, toen hij in April 1.1. ter gelegenheid van eene vergadering voor de zending mij het genoegen deed bij mij te logeeren. Moge slechts op de komende Synode, bij de beraadslaging, geest en toon even broederlijk en vriendschappelijk zijn"; besloot Kuyper zijn brief, na als zijn gevoelen kenbaar gemaakt te hebben dat Groningen geen beslissing zou brengen, maar dat B a v i n c k s voorstel uit-

') BI. 28.

2) BI. 31.

3) BI. 39 v.

4) BI. 41.

6) BI. 44.