is toegevoegd aan uw favorieten.

Toekomstbeelden uit vijf eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de phantasie dwepend omgaan en is geneigd, het leven in een spel te veranderen. Dit is niet de schuld van poëzie of philosophie, maar van de neiging om niets volgens een regel, doch alles door list en geluk te bereiken. „Diese sind es, die unablassig nach Freiheit rufen, nach Freiheit des Handelns und des Erwerbes, Freiheit von Aufsicht und Polizei, Freiheit von aller Ordnung und Sitte. Ihnen erscheint alles, was strenge Regelmassigkeit und einen festgeordneten, durchaus gleichformigen Gang der Dinge beabsichtigt, als eine Beeintrachtigung ihrer natürlichen Freiheit. Diesen kann der Gedanke einer Einrichtung des öffentlichen Verkehrs, nach welcher keine schwindelnde Spekulation, kein zufalliger Gewinn, keine plötzliche Bereicherung mehr stattfindet, nicht anders als widerlich sein."1) Zoo ontstaat lichtzinnigheid, waardoor de zekerheid der toekomst geene geldige vergoeding is voor de ongebondenheid van het oogenblik.

Men geeft dan voor, dat de uitgebreide stelsels van wereldhandel ons de voordeelen van de bekendheid der naties onderling door reizen en handelsverkeer en de daaruit voortvloeiende veelzijdige beschaving aanbieden. Maar waren wij maar eerst volken en naties, met eene nationale beschaving; dan zou de omgang der volken onderling in eene alzijdige, zuiver menschelijke kunnen overgaan en samensmelten. „Aber, so wie es mir scheint, sind wir über dem Bestreben, alles zu sein, und allenthalben zu Hause, nichts recht und ganz geworden und befinden uns nirgends zu Hause." 2)

Alleen de wetenschap heft alle verschillen van den toestand en van de volken geheel op en behoort alleen en uitsluitend den mensch als zoodanig, niet den burger, toe. De wetenschap blijft internationaal, ook als er gesloten staten zijn. Als dat systeem algemeen geworden is en de eeuwige vrede tusschen de volken gegrondvest, heeft geen staat er het minste belang bij tegenover een anderen zijne ontdekkingen voor zich te houden. En het slot van het boek wordt gevormd door het vooruitzicht: „Die öffentlichen Blatter enthalten von nun an nicht mehr Erzahlungen von Kriegen und Schlachten, Friedensschlüssen oder Bündnissen, denn dieses alles ist aus der Welt verschwunden. Sie enthalten nur noch Nachrichten von den Fortschritten der Wissenschaft, von neuen Entdeckungen, vom Fortgange der Gesetzgebung, der Polizei, und jeder Staat eilt, die Erfindung des anderen bei sich einheimisch zu machen." 3)

*) Fichte, a. a. O., S. 128 f.

2) Fichte, a. a. O., S. 129 f.

3) Fichte, a. a. O., S. 130.