is toegevoegd aan uw favorieten.

Toekomstbeelden uit vijf eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het heden. Hij is optimist, omdat hij gelooft aan de heerschappij der rede en aan de kneedbaarheid der natuur. Hij verwacht de toekomst niet van Hooger hand, maar uit de onuitputtelijke kracht der wereld zelve. Hij bepaalt zich, welbewust, tot de samenleving der menschen, in haar economisch en sociaal verband, en geeft daarbij de leiding aan het geheel, niet aan den enkele, maar aan dit geheel, zooals dit natuurlijkerwijze nationaal is gegeven en zijn karakter moet handhaven. Dat toekomstbeeld is dus socialistisch. De eeuwige vrede is daar, als elk volk dit karakter autarkisch heeft ontwikkeld, naast, niet tegenover andere volken en als deze autarkie op het gebied van het hoogste leven, dat der cultuur, voor internationaal ruilverkeer heeft plaats gemaakt.

Is dit „een constructie uit het brein, een utopie," zooals Quack het boek van Fichte heeft genoemdx) ? Fichte zelf zou dit niet hebben toegestemd. Het Duitsche Nationaal-socialisme van nu zal het zeker niet doen. In elk geval is het een toekomstbeeld van een eigen type.

i) H. P. G. Quack t. a. pl. 2e deel® 1900 bl. 456.