is toegevoegd aan je favorieten.

Toekomstbeelden uit vijf eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER VAN NAMEN

Blz.

Aalders, W. J. ... 84, 101, 163

Andrea, Joh. Val 22

Augustinus S v-> I^4

Bacon, Fr 58

Barth, K 155

Bayle, P 85

Bellamy, Edw. ... 24. 131 v.

Bengel, J. A 22

Berdjajew, N 32

Böhme, J

Brunner, E 163

Buber, M 16

Budé, G 41

Bunyan, John 6, 26 v., 60 v.v.,

103, 157 v.v.

Calvijn 20, 79, 154

Campanella, Th 22, 58

Chambers, R. W 35 v.v.

Colet, John 36

Dante 156

Doren, A. . 7, 14, 29 v., 35, 60

Eliot, T. S 151

Erasmus 40

Fichte, J. G. 22, 27, 105 v.v.,

157 v.v.

Freyer, H 28, 126

Goethe 25, 107

Blz.

Hall, J 58

Hackett, Fr 36

Heer, Joh. de 22

Heidegger, M 2, 147

Herder, J. G 22, 106 v.

Hertzka, Th 22

Hobbes, Th 85

Jesaia 16 v.

Joachim van Flores 19

Johannes 9> *8

Kant 22, 105 v.v

Kaye, F. B 88

Kierkegaard, S. . . 6. 13, 154 v.

La Rochefoucauld 85

Law, W 102

Leeuw, G. van der 164

Leibniz 105

Lessing, G. E 106

Locke, J 85

Lupset, Th 54

Lupton, J. H 41

Luther 20, 36

Macauley, Th. B 70, 82

Macchiavelli 47

Mandeville, B. 27, 83 v.v., 157 v.v.

Marx, K 22, 131

Milton, John 156

Montaigne, Michel de .... 84 More, Th. 9, 26, 34 v.v., 103, 157 v.v.

Morris, W 131

Münzer Th 21