is toegevoegd aan je favorieten.

Fichte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe word ik een goed H a n d e 1 s r e i z i g e r? Voor Nederland bewerkt door C. van Dam. f 0.50

W. Pottum, In de Wolken. Met illustraties, grootendeels naar fotografieën. f 0.35

Periodieken. (Tijdschriften en vervolg-reeksen).

Den Gulden Winckel. Geïllustreerd Maandschrift voor de Boekenvrienden in Groot-Nederland, onder redactie van Gerard van Eckeren. Per jaarg. f 1.20; fr. p. p. f 1.50

Buitenland f 1.80

(Verschijnt maandelijks).

Nieuwe Banen. Tijdschrift ter Verdediging en Verdieping van de christelijke wereldbeschouwing, onder redactie van Dr. A. H. de Hartog. Per jaargang van 10 nrs. f 3.—, fr. p. p. f 3.50 (Verschijnt maandelijks, uitgezonderd Juli en Augustus).

Pro en Contra betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang.

Per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.— Afzonderl. nrs. f 0.40 (Verschijnt zooveel mogelijk maandelijks).

Levensvragen. Een brochuren-reeks voor allen die in den geestesstrijd onzer dagen belang stellen.

Per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.— Afzonderl. nrs. f 0.40 (Verschijnt zooveel mogelijk maandelijks).

Kerk en Secte. Beschrijving der voornaamste Kerkgenootschappen en Secten, hare ceremoniën etc., zooveel mogelijk door hare eigen vertegenwoordigers. Redacteur: Prof. Dr. S. D. van Veen. Per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.—

Afzonderl. nrs. f 0.40 (Verschijnt zooveel mogelijk maandelijks).

Lotus-Serie. Theosophische handboekjes. Geautoriseerde Hollandsche uitgave. Per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.—-

Afz. nrs. f 0.40

(Verschijnt zooveel mogelijk maandelijks).

Blijde Kunst van verre en van nabij. Een Bibliotheek van opwekkende lectuur.

Bii inteekening op 5 nrs. (eerste serie) mg. f4.— ; geb. tb.— „ „ „ (tweede serie) ing. f2.50; geb. f4.50 (Verschijnt ongeregeld).

Geneeskundige Leekeboekjes. Voor Nederlandbeweikt naar de „Bibliothek der Gesundheitspflege", samengesteld met o-ebruikmaking van de nieuwste ervaringen en onderzoekingen op 't gebied der Hvgiëne, door Dr. J. Schrijver. Geautoriseerde uitgave. Per deeltje ing. f 0.60; geb. 1 0.90 (Verschijnen ongeregeld).