is toegevoegd aan uw favorieten.

Fichte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johann Gottlieb Fichte (te onderscheiden van zijn zoon Immanuel Hermann) werd 1762 te Rammenau als zoon van een armen lintwerker geboren. De Vrijheer von Miltiz (wien de ganzen-jongen Fichte een gansche preek uit het hoofd had verteld) zorgde voor de opvoeding van den knaap. In Meissen en Pforta bezocht hij de school, in Jena en Leipzig als student in de theologie de universiteit. Met veel armoede had hij te kampen. Als huisleeraar in Zürich leerde hij zijn toekomstige vrouw Johanna Rahn, een nicht van Klopstock kennen. Door Kant's philosofie werd hij voortgeleid tot zijn eigen systeem. Uitzicht op een plaats als huisleeraar in Warschau deed hem daarheen reizen. Onderweg bezocht hij Kant in Koningsberg en wel geïntroduceerd door zijn „Versuch einer Kritik aller Offenbarung". kant verschafte Fichte toen een plaats als huisleeraar bij Dantzig en een uitgever voor zijn werk, dat door een vergissing anoniem verscheen. Dit werk was zóó in Kant's geest geschreven, dat men daarin met blijdschap zijn verwachte „Religionsphilosophie" begroette. Toen het misverstand opgehelderd was, werd Fichte met één slag beroemd. Het volgend jaar verscheen een tweede druk van zijn werk. Nadat fichte in Zürich gehuwd was, volgde in 1794 de benoeming als professor in de wijsbegeerte naar Jena, in de plaats van Reinhold, die naar Kiel ging. Hier maakte Fichte zich

151