is toegevoegd aan je favorieten.

Fichte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Dr. E. Dennert, Natuurwet, Toeval, Voorzienigheid.

4. P. B. Westerdijk, Waarom wij aan Persoonlijke On¬

sterfelijkheid gelooven.

5. Dr. Karl Beth, De Wonderen van Jezus.

6. Dr. A. J. C. snijders, Waarom wij Materialist zijn.

Extra-nummer: Dr. Th. Oehler, Behoeven wij voor ons

Christendom een uitwendige autoriteit in den Bijbel ? (gratis voor de inteekenaren).

7. Enka (Mej. A. van der Vlies), Kan een Rechtzinnig

Christen socialist zijn?

8. Prof. Dr. E. Riggenbach, Is Jezus lichamelijk opgestaan ?

9. Prof. Dr. HUGO de Vries, Afstammings- en Mutatie-leer.

10. Dr. A. W. Bronsveld, Is de Roomsch-Katholieke Eere-

dienst Christelijk of Heidensch van Oorsprong ?

In de 2e serie:

1. Prof. Dr. J. J. P. VALETONjR.: Het O. T. in het licht van

wetenschappelijk onderzoek.

2. Dr. J. G. boekenoogen: Doelmatigheid of Ondoelmatig¬

heid in de levende Natuur.

3. Prof. W. Mallinckrodt, Kan men Christen zijn zonder

de Godheid van Christus te belijden ?

4. Dr. C. ïH. Stratz: Wy stammen niet van de apen af!

5. Prof. Dr. a. BruininG: Het geloof aan God en het

kwaad in de wereld.

6. Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye: De moderne

mensch en het geloof aan bizondere openbaring.

7. Gabriéle Reuter: Het Huwelijksvraagstuk.

8. Prof. Dr. H. vlsscher: Feit of Fictie.

9. Dr. J. rutgers: De Ontwikkelingsgeschiedenis van den

Godsdienst.

10. Dr. J. Riemens Jr. : De wereldraadsels opgelost ? (Ernst

Haeckels wereldbeschouwing).

In de 3e serie:

1. Is. Zeehandelaar Jbzn.: Het Spiritisme en zijn gevaren.

2. Dr. a. h. haentjens: De Persoonlijkheid van Jezus

Christus.

3. Dr. Ch. Bles: Overdrijving en eenzijdigheid op

Hygiënisch gebied.

4/5. Prof. Dr. Paul Wernle: De Bronnen voor de Geschiedenis van Jezus.

6. Dr. Lydia Ross, W. Q. Judge en een Leerling: Het Hypnotisme en zijne gevaren.

>Levensvragen « kost per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.—. Afzonderlijke nrs. f 0.40. Ieder nr. heeft een omvang van 2 a 3 vel druks.