Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 )

,2öatcabeeï. Jr. Jan Baron van Echten.

j. M. van Beynm thoe Kingma. Mr. Guilliam Schuhz.

25aarDccaöeeï. Jr. W. H. T. C. Baron thoe Schwarfe* zenberg enHohcnlandsberjg. Arent Johannes van Clinftra. Abel Wiarda

HcnnaarDcratieeï. Jr. U P. ^Ebinga van Humalda. Jr. t F. B. van Humalda. ' J. T. Sippens.

JBonffïaöteï. Jr. W. Baron thoe Schwartzenberg ea Hohenlandsberg. Johannes Lambertus Huber. J©ittib?ftfecaDcfï. Jr, S. G.j.;van Burmania Rengers. Jr. E.S. G J.van. Burmania Rengers. Mr. Lolle Adema. Mr. Wy brand van Loon ■$emtiimttc ^ïöcpïjecrt en $oo.2omoïbe.

Arend Jul. Carel de Beere. Jï. .Hans Willem Rengers,Zrf. Generaal ï)ouwe Fekkes Renja. Dan. Bonif. van der Haer, Heer van Kampens Nieuland. T£ ÜWïb. Jr» H. W. B. van Aylva. Rein Smit.

SE-

Sluiten