is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de majorij van 'sHertogenbosch in den jaare 1799. (In brieven).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i7i )

ufegedoscbt, deeze werpen alletllj klein Gebak onder de Kinderen , die hen in menigte , met hoop en vrees bezield, naarvolgen, en denken, dat dit de waare St. Nikolaas is. Deeze plegtigheid houd men vooral te Eindhoven en te Osch. Te Geldorp kent men St. Nikolaas met, maar de Kinderen vieren een dergelijk Feest in de helft van den veertigdagfehen Vasten, en dit noemen zij: den Heer van half Fa sten. Op fommige Dorpen loopen de Schoolkinderen rond met Ratels en Stokken, maaken een ijslijk geraas , verzoeken aan elke deur Paascheiëren of Geld , welke dan naderhand door den Schoolmeester onder hen verdeeld worden. Dit gefchied gewoonlijk weinige dagen voor Pafchen.

Men rijd op veele Dorpen , op Vastenavond, de Gans. Eene levendige Gans, welkers hals met Zeep befmeerd word, word met de pooten aan een touw , het geen zoo hoog gefpannen is , dat 'er een Man te Paard onder door kan rijden, Behangen Men rijd dan, veeltijds half dronken, 'er onder" door, en tracht den kop van de Gans af te trekken , en wien dit gelukt, die heeft de Gans Dit is een teken van groote wreedheid, want'hoe meer de arme Gans fchreeuwt, hoe lano-er zij gemarteld word, hoe grootere vreugde eil Genoegen voor de aanfehouwers. Men fineert deiAals met Zeep, op dat het ongelukkig Dier zoo veel te langer te lijden heeft, want dan kan

men den kop niet wel vast houden.

Men is op foramige Dorpen gewoon, om op het Feest van JoaNNES den Dooper, den 24 van