Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

figten aanbiddelijke volmaaktheden lokken ons hier toe uit — uwe onverdiende weldaaden, welke alle morgen nieuw over ons fijn , verpligten ons daartoe — en wij moeten vijanden van ons felven en van onfe ware en wefenlijke belangens fijn, als wij hier m gebreeken blijven, terwijl in de verheerlijking van uwen naam ons heil voor tijd en eeuwigheid geleden is! Jgt wij dit maar erlcenden _ met ovemiijglng infagen en met waarheid feggen konden, dat wij ook in dit ftuk ten allen tijden gewandelt hadden, loo als het onfe roepinge betaamt! maar neen Heere! wij bcfchuldigen ons felven, al te gehegt aan het aardfe,, aan de dingen defer waereld , aan de eidelheden deies levens, waarin geen waar, geen beftendie vergenoegen-, geen rust voor onfe fiel te-vinden is, hebben wij minst gedagt, om ons aan U te houden, V te verheerlijken, uwe deugden te verkondigen, J". 'let h;trt ai]een waare vreugde fchenken kan! Wjj fijn overtmjgd, dat wij ons daardoor van U meer en meer verwijderen, en ons felven dat voedfel onttrekken, waarbij de fiel alleen kan leeven.' en daarom werpen wij ons voor U neder, in boetvaerdige erkentenis van alle onfe afwijkingen! wij fmeeken U om vergevmge, terwijl wij overtuijgd fijn, dat bij U vergecvinge is , en verbinden ons heden op eene plegtige wijfe aen U, en aen uwen dienst! uwe lo+' fal voortaan altoos in onfen mond fijn! harten en -randen lullen fteeds tot U fijn opgeheven en ai wat in ons is, uwen naem prijfen (. ondtrfteun ons in dit godhjk werk, waaraan ons foo veel gelegen legt, als aen onfe faligheid felve.' kunnen wij dit hier niet volmaakt verrigten? fal het aan deefe kant van het graf altoos gebrekkig, altoos ftukwerk blijven? kat het V evenwel aangenaam fijn in den Gelievden! en ioo dikwils wij uwe Voorhove betreeden, om uwen naam met hart, mond en Orgelklanken grooi

te

Sluiten