Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

„ Heil U! 'k zal dan myn' klagten ftremmen!

„ Myn JESUS is fteeds goed en wys, „ 'k Zal zugtende in zyn wille Hemmen ,

5, Daar 'k eeuwig zyn beftuuring prys!. .. j5 Ik haak vast naar die oogenblikken „ Waarin hy alle lydens-ftrikken

„ Verbreekt van zyn getrouwe Bruid. „ 'kZal dan met U in 's Hemels Zaaien „ Vol glorie naait myn Bruigom praaien ,

„ En zingen naar uw Harp-geluid! .

„ Maar neen!... Gy zwerft nog hier beneden „ Gy zugt nog by myn Kruis-altaar: Gy moet hier nog op doornen treeden „ In loutrend1 Woesteny-gevaar:

« Hoe

Sluiten