Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij hebt, zelfs vroeger, dan ons heugt. Voor onzen welftand zorg gedragen;

.Wij zijn, tot rijper tijd geraakt, In dit zo wisfelvallig leven,

Getrouw door uwe zorg bewaakt; 'Alom heeft ons uw heil omgeven.

Getuige zij ons deeze dag, ,Waar op ons heil eens werd voldongen,

Waar voor aan vl, met diep ontzach, Algoedheid ! Lof zij toegezongen:

Een agtfte van cene Eeuw geleên Spaarde ons Uw hand; wij ondervonden ,

Sinds onze harten werden één, En aan elkaér door d'Echt verbonden,

Uw goedheid, in nog ruimer maat, Geluk, en welvaard, vrede en zegen,

Ver-

Sluiten