is toegevoegd aan uw favorieten.

Thelyphthora; of verhandeling over [...] het verderf der vrouwen, beschouwd naar de gronden der goddelyke wet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

Van de Hoerery

den moeten befchermen; maar tegens welke zy geen middel of weg hebben om ze hunnen fchuldigen en eerlyken plicht te doen waarnemen.

Laat ik onder dit hoofddeel van verbodene ondeugendheid, gewag maken van de gewoonte, voor een zekeren tyd eene hoer te houden, en daar na, zoo dra de lust of gelegenheid het opgeeft, haar af te danken. Dit wordt gemeenlyk genoemd, eene maitreffe houden. Dan, wanneer'dit zonder oogmerk van het huwelyk, en enkel gefchiedt om zyn lust te boeten, dan is het niet alleen een zeer kwaad voorbeeld voor anderen, en eene trotfeering der wetten en goede orde der maatfchappy; maar het valt ook , buiten twyffel even eens onder dé verdoeming van hoerery en onkuischheid, als het daaronder moet gerekend worden.

Dit was geenzins de ftaat der Q^^S of bywyven (*) onder de Joden; dezefchynen, alshuis-

vrou-

(*) Dr. Johnfon laat (in zyn Diclionary) het woord bywyf betekenen „ een wyf dat voor hoerery wordt gehou,, den. eene hoer of fnor"; maar in de heilige fchrift wordt IMVd in zoodanig een' zin , niet gevonden. Hét is grootelyks aan zulke vertolkingen, in onze vertaling gebezigd , fchuld te geven , dat wy tot het verkrygen van valfche begrippen, niet alleen van woorden , maar ook van geheele plaatfen der heilige fchrift, worden opgeleid. ' Zoo doen wy het woord (dilreuk, in plaatfe van het

on-