is toegevoegd aan uw favorieten.

Thelyphthora; of verhandeling over [...] het verderf der vrouwen, beschouwd naar de gronden der goddelyke wet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?*ö Van de Polygamie,

ter, dan Hy welke zegde: - Het is niet goed dat de mensch alleen zy- ik zal hem eene hulfe maken (die) als tegen hem over zy ? Gen. II. 13. — Het is aanmerkenswaardig, dat dit herhaalde gebod van de voortplanting van onzen aart, Gen. XI. 7. in den naauwlten famenhang, als het ware, en onmiddelyk achter de uitdrukkelyke wet tegens den doodflag volgt: gelyk de berooving van het leven eene ichendinge dezer wet is, zoo is dc verhindering van het leven eene misdaad die 'er ten hoogften naar gelykt, en is dierhalvcn in het heilige wetboek zeer gevoegelyk daar by geplaatst.

Zommigen der Vaderen waren uitzinnig genoeg, om te zeggen: - hoe diélum, ratione multitudtms hberorum , pertinere ad tempora ante CHRISÏUM, non ad nos qui alio vivimus <evo- — mundum jam non defiderare illud crescite et multiplicamini. „ Dit gebod het welk om het verme„ nigvuldigen der kinderen is gegeven, raakte al„ leen de tyden voor CHRISTUS, maar niet ons, „ die in andere eeuwen leven ; - de weereld heeft „ thans dat Vermeerdert en vermenigvuldiget niet „ meer noodig." Zoodanige waren dc verblindingen van een Hieronymus — <fertulliams - Chryfoftomus — Cyprianus — Oecumenius en diergelyken. Bernardas, over het Hooge Lied, (59 Redevoering) legt de woorden - Deftemme derturteldmve

word