is toegevoegd aan uw favorieten.

Thelyphthora; of verhandeling over [...] het verderf der vrouwen, beschouwd naar de gronden der goddelyke wet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43&

Christus is niet de Gever

dat het gebeurde, en moet dcrhalven niet befchomyd worden als eene bloote wet van het Nieuwe Testament, maar als in het befluit cn voornemen van GOD, even zoo vroeg gedagtekend, als het plan der verlosfing zelf.

Alzoo werd mede de inzettinge des Doops afgcfchaduwd en vertoond onder de figuur der arke van Noach, waarin weinige, namelyk: acht zielen, behouden werden door het water — waarvan het tegenbeeldt (J oL^mnoi),- de Doop, ons nu ook behoudt , niet die 'eene aflegginge is der vuiligheid des lichaams, maar die eene vrage is eener goede confidentie tot GOD?, door de opfianding van JE-. SUS CHRISTUS, i Pet. St co. ai. Gelyk het brood en de wyn, in het Nachtmaal des HEEREN, het lighaam en het bloed van CHRISTUS verbeeldeden, zoo verbeeldt het water in den Doop, de reiniging van den HEILIGEN GEEST, cn het geheel vertoont aan ons geloof, ten opzigte van hetgeen gefchied is, hetzelfde, dat de Sacramenten van het Paaschlam en dc Befnydenisfe aan het geloof der heiligen van het Oude Verbond vertoonden, met opzicht tot hetgeene toenmaals toekomende was. Alles liep te famen in één groot middelpunkt—namelyk in CHRISTUS, het einde der wet, tot rechtvaardigheid (voor) een ygelyk, die gelooft, Rom. X. 4. Dierhalven zyn de Sacramenten van het Nachtmaal

des '