is toegevoegd aan uw favorieten.

Dertigjaarige zeereizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7S DERTIGJAARIGE

nergens meer, dan hier, zou gevoelen, indien er niet genoegzaam voor gezorgd ware, of in het geheel geen goed water had.

Al de uitgangen der Had zijn aan alle zijden onaangenaam , wijl men zig overal tusfchen hooge muuren bevind, waarmede de boom-en wijngaarten omgeven zijn, en dienvolgens nergens een goed uitzigt heeft. Daarenboven word men tusfchen dezelven door de zonneftraalen verbrand en krijgt de oogen vol ftof, hetwelk fchier geftadig door eenen zagten en voor het overige hoogst aangenaamen noorde wind verwekt word* Het vlekBelem , of Bethlehem, ligt twee mijlen van Lisbon aan de Taag en is wél verfterkw Deze vesting verdedigt den toegang naar Lisbon, en geen fchip kan zonder een bijzonder verlof van den bevélhebber daar heen komen. Zij word' daarom ook de citadel van Lisbon genaamd. Het klooster van St. Hieronymus is door den koning em anuel ter gedagtnis der geboorte van Christus gebouwd; en hier van komt ook de naam Bethlehem. In dit klooster is de begraafplaats der koninglijke familie van Portugal; zij is met wit marmer bekleed. Hier aan de Taag is nog een bijzonder vlek, hetwelk het magazijn genaamd word, wijl men aldaar alle goederen bezorgt, die ingefcheept moeten worden.

Het vlek Alcantara ligt nauwlijks een half uur van Lisbon; hier is niet alleen een kostbaar koning-