is toegevoegd aan uw favorieten.

Dertigjaarige zeereizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43o DERTIGJAARIGE

alleenlijk boven aan de bloem of kroon een weinig rood, alsdan is zij rijp en kan gebruikt worden. Als de kruidnagel flegts even rood geworden is en de bloem afgeworpen heeft, moet hij ingezameld worden; want blijft hij nog eenigen tijd zitten, dan begint hij te zwellen, en word een moedernagel, die wel goed is, om ingemaakt en geplant te worden, maar als fpecerij onbruikbaar is. De nagels groeijen aan eenen kleinen fteel, drie of meer bij elkander, en aan eenen tak zijn verfcheiden aan alle zijden uitlopende trosfen.

Men heeft verfcheiden foorten van deze vrugt, als vooreerst de gemeene foort, die, als zij rijp is, zig geheel rood vertoont; ten tweeden, die, welke bloodrood is; ten derden, die, welke men het wijfje noemt. Deze is grooter en vertoont, rijp wordende, weinig rood, maar blijft bleek. Ten vierden, de koningsnagel. Deze is wel een weinig veranderd, korter en meer gedrongen, van dezelfde kragt, enverfchilt niet in fmaak. De prijs daarvan is ook dezelfde. Ten vijfden, de rijstnagelen. Zij zijn veel kleiner dan de gemeene foort, doch hebben dezelfde gedaante en denzelfden fmaak. Men vind ze zeer zelden. Ten zesden, de wilde nagelen ; zij hebben eenen veel hoogeren flam, zijn bleeker, grooter en dikker van blad en vrugt, anders is het onderfcheid niet groot, doch het fpecerijagtige ontbreekt er aan

es