is toegevoegd aan uw favorieten.

Dertigjaarige zeereizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEREIZEN. 231

en zij zijn van geen nut, als alleen om bedrog te plegen, en de onkundigen er mede te bedriegen, Men vind ze op veele plaatzen, als op Madagaskar, Ceylon en op de kust van Malabar.

De boomen dragen alle jaaren niec evenveel, om die reden heeft men groote en kleine inzamelingen, en het duurt wel drie of vier jaaren, eer men eenen zeer goeden oogst heeft: dan worden bij de zesduizend bahara's of drie milioenen driehonderduizend ponden ingezameld. De anderen leveren ten hoogfte,n tweeduizend vijfhonderd bahara's. Dit groot onderfcheid komt van de fterke winden en zwaaren regen, die de kleine tedere nagelen doen afvallen. Als de tijd van den nageloogst komt, maakt men het onder de boomen geheel fchoon, ten einde de afgevallen en geplukte vrugten beter te kunnen inzamelen; want zommigen worden met handen , anderen met haaken afgetrokken, of met ftokken afgeilagen.

Eenige nagelen worden in heet water nat gemaakt en dan over een flap vuur weêr gedroogd; anderen worden gerookt, tot dat zij wél gedroogd zijn, en anderen weder worden in de zon gedroogd, welke laatfte behandeling de beste is. Als de nagelen zo droog zijn, dat men er hec knopje gemaklijk kanafftoten, zijn zij goed, om naar de waag gebragt te worden; doch zij moe» P 4 ten