Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e38

DERTIGJAARIGE

de zuidlijke gewesten uit, en deszelfs hoofdftad Mankakar is eene groote, tamelijk wél verfterkte ftad. Het paleis des konings en eenige metfcheds zijn van fteen gebouwd, de overige huizen zijn van ebbenhout en met boombladen gedekt. De Hollanders hebben hier het fort Rotterdam nevens verfcheiden andere verfterkte plaatzen. Boni is de hoofdftad van het koningrijk van dien naam.

Het is op dit eiland zeer heet en het zou geheel onbewoonbaar zijn, indien menigvuldige regen en koele winden de hitte niet matigden. Doch dit land is tevens ongemeen vrugtbaar; ja er is geen provincie, welke van de natuur niet eenig bijzonder gefchenk bekomen heeft. De noordlijke, bergagtige gewesten hebben rijke goud-, koper- en tinmijnen; debosfchen leveren eene menigte van de fchoonfte foorten van hout; bloemen en vrugten heeft men er in groote menigte, als ook voortreflijk katoengewas en ongemeen goede rijst. Tygers en olyfanten worden hier niet gevonden, maar des te meer herten, wilde zwijnen en aapen, ook hoornvee en paerden. De zee en rivieren leveren overvloedig visch, fchildpadden en fchelpvisfchen, onder anderen ook de lamentin of zeekoe, een dier, hetwelk zo wel in het water, als op het land leeft, en dus halfflagtig is. Het word in Oostïndiën zelden gevonden. Dit dier is zomwijlen twintig voeten lang, en heeft geen andere vinnen, dan den ftaert en twee klaau-

wen.

Sluiten