Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 35 >

|es, onder de gewoone behandeling, gelegen is; en dat, om in deze gedagten bevestigd te worden, men Hechts in aanmerking behoeft te neemen, dat het vrij genot der verfche lucht het eenige is, waar op thans eenpaarig door alle Inënters word aangedrongen; waar uit dan volgen moet, volgens uw gevoelen en bedoeling , dat de plaatfelijke befmetting in dat gunstig beloop en gevolg der ingeënte Pokjes geen deel hoegenaamd heeft. -—■> Ik Stond verbaasd $ toen ik deze uwe Stellige verzekering las, dat fommige Schrijvers alleen aan het beStier al het voordeel der ingeënte Pokjes toekennen", omdat Gij dit voordraagt als eene zeer be- ■ kende waarheid, daar ik, die zeer veele Schrijvers over de Inënting gelezen heb, geen eenen zoodanigen Schrijver kenne,- en Gij 'er ook geen eenen noemt of opgeeft, gelijk Gij hadt behoören te doen, zoo Gij Uw gefielde door gezach had willen bewijzen of verflerken^ gelijk Gij het dus laat Voorftaan. —- Maar nog meer Stond ik verbaasd, toen ik bemerkte, de flimme wijze, op welke Gij die verzekering algemeen zoekt te maaken, en door uwe rede5 neering uwe Lezers in het geloof zoekt te brengen, dat genoegzaam alk Inënters alleen in het genot der vrije lucht het voordeel der Inëntinge Stellen; immers zoodanig moeten of . C 2 zul-

Sluiten