is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig zakboekje, of Beknopt zamenstel der geneesöefeninge.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I?>6" GENEESKUNDIG

GESLOOTEN KAAK.

De geflooten kaak heerscht het meest In hcete luchtftreeken, alwaar het dikwerf een gevolg eener lidafzettinge, en ook eener geringe wonde is. Dit gebrek beftaat in eene hevige kramptrekking der kaakfpieren, en wordt voornaamlijk geneezen door groote giften Opium, waarbij men fomtijds Muscus voegt, pijnftillende drup- en warme baden.

Eleétrifche vonken van de belendende dee. len geleid, heeftmen in dit gebrek van een zeer groot nut bevonden (V).

GE-

blijven de toevallen voorddunren dan is 'er reden tot eene ongunfb'ge voorzegging.

(<») De geflooten kaak is in naauwe vermaatfchap

roet