Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

het plengen van lWenfchenbloed, noch in het ontrooven van eens anders bezittingen.

Ons op Uwe welwülenheid verlaatendc, beveelen Wy Ul. in Godes Heilige Befcherming, onder inwachting van UI. antwoord.

In den Hage 22 January 1798het Vierde Jaar der Batiaffche Vryheid.

{was geparapheert) H. MIDDERIGH, vt.

(onderjïond)

Ter Ordonnantie van bovengemelde Vergadering.

(war getekend) J. van HA AFTEN. (onderjïond) Accordeert met zyn Oiigineel.

(was getekend) J. F. LEEMANS.

ZOO IS 'T, dat wy alle onze Medeburgeren op't ernftigfte exhorteeren en vermaanen, um zig na den inhoud van de voorfz. Aanfchryving ftiptelyk te gedragen, en te zorgen, dat om alle icbynbaare Attroupementen zelfs te voorkomen, zich met niet meerder, dan zes Perfoonen by elkander op de ftraaten te vertoonen of zich by den anderen te voegen, zullende door ons ordre worden gefield, om dezelve dadelyk uit den anderen te doen gaan.

En op dat niemand hier van onkundig zy , zal deeze worden gepubliceert en geaffigeert, daar zulks te gefcbieden gebruikelyK is.

Gedaan in den Raad deezen 22 January 1798, het Vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

(was geparaph.) N. ARM AND. vt»

Ter Ordonnantie van dezelve.

P. C. HAAGEK, Secretaris.

N«. 15.

Sluiten