is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuw Nederlands advys-boek, dienende tot een vervolg op het Nederlands advys-boek van m{r}. Isaac van den Berg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW NEDERLANDS

A. B. en C., tegens dewelken de minfle indiciën of prafumptten vallen, van de voorfz. wonde te hebben geïnfligeert, by provifie behoorden vry gelaten en gedimitteert te werden, ten minften onder band-taflinge, en belofte van ten allen tyde, des vermaant zynde, wederom te zullen compareeren, fub pcena confejji & convicli; quia bis, qui non percujjiffè compsrti funt, innocentict Jua debent frui; volgens de leere van Carpzov. & muitos alios by hem aangehaalt dicl. Cap. 25. n. 6.

Aldus geadvifeert in 'sGravenhage den 20 Mey 1711. j

(ende was onderteekent)

IJaac Snevens. P. Emondt. Flor. P. Pittenius; Jan van derBurgk; Otto F. Houttuyn. 'sHage 1711 S. Tierens; 171 r. /5 S. v. Scbagen.

XXVII.

De Ambagts-heerlykheid van Koudekerk was voor* maals een kwaad leen, doch is naderhand, by Staats-* refolutie van d. 13 Dec. 1714, geconverteert in een goed ofte onverfterfelyk erf-leen, en geannexeert b^ de Heerlykheid zelve.

Een kwaad leen mag zonder confent van den leen-heer niet werden vervreemd aan iemand, die de jutte leenvolger niet is.

In cas van leen-quaeftien, indien partyen hinc, inde hun regt op leen-goederen deriveren van eene en dezelve perfone, dewelke één eenigen Soon heeft nagelaten; is die Soon mitsdien ook alleen als de echte leen-volger te conjideréren.

Ceflie of transport van ieen-goed, voor. Schout en