is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw Nederlands advys-boek, dienende tot een vervolg op het Nederlands advys-boek van m{r}. Isaac van den Berg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW NEDERLANDS

„ colligi, quod Teftator extenfionem ad alium caftim fi*ri noluisfet, fed alia addi necesfe fit, ut reftringens atque „ taxms locutio diei posfet, qme extenfionem hand pace,, retur.

124. Ende dat agendo de cafu, ubi Teftator dixerat, Ji Liberi nafccrentur £ƒ fe vivo'fnorerentur, & nuüi Liberi nati fuerant.

125 Daaromme, al hadde de Teftatrice expresfé gefegt , fi Mater titzres erit, &.de Bonis meis non dijpojuent, Jub'iituo ■Pauperes, nog foude men, met goed fundament, de Subftir tutie tonnen houden ftaan.

Uö Maar fy en heeft de eerfte Conditie niet uytgedrukt,

127 Dan alleenelyk demonftrativé raentie gemaakt van haare te ervene Goederen,

128 In de Suppofitie ende meyninge, dat fy voor haare Moeder foude geftorven zyn;

129 Door dien, dat fy ten tyde, dat fy haar Teftament maakte, gevaarlyk fiek was.

130 Het geene de facili te gisfen is, door dien dat fy het felve gemaakt heeft ter midder Nagt, ofte des Nag's da Klokke twaalf Uuren, gelyk 't Teftament fpreekt.

131 Soo dat, fegge ik, fy mentie gemaakt heeft van haare U ervene Goederen, ende gefegt, in dit geval fubfituerende, niet om haare Subftitutie te reftringeeren ad Cafum, quo Mater esfet Hasres,

.132 Maar alleen, om dat fy in die meyninge was, dat fy voor haare Moeder foude geftorven zyn, ende dat aldus „de Moeder haare Goederen foude geè'rft hebben.

Objetïie,

133 IVÏaar evenwel deficit]Conditio, te weeten, in cas baat'e Moeder van haare Goederen by Uytterfte Wille niet en foude heb' ben gedifponeert.

134 Gemerkt haare Moeder Maria Boons Ao. 1715. haar Teftament heeft gemaakt, ergo &c.

S35 Dogh men gelooft niet, dat op defe Objectie veel fa'. worden gehefiteert. j

Kgé Aas-