Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW NEDERLANDS

C V I.

Derde en laatfte confirmatoir advys van N°. 103. en volg.

gezien ende rypelyk gcè'xamineert het bovengaande advys VI door de Heer en Mr. Abr. van den Ende opgeftelt mitsgaders de ftukken en inftrumenten in 't hoofd van het zelve vermeit, met de Conf omatic van verfcheide Heeren Regtsgeleerden daar opgevolgt, zoude onder verbeetering van gevoelen zyn dat by het zelve ml ende na regten geadvifeert is, my derhalve» daar meede mits deefen conformeirende.

- Aldus geadvifeert binnen Leyden den ijf Maart 1711.

(was geteekent)

Joban Voet.

C VII

'Penningen ter Secretaf ye van Dordrecht door iemand geconfigneert, mogen door deszelfs Secretaris fen tot hunne particulire zaaken niet voorden geëmployeerd, maar ten Stads-comptoire door ben- bezorgd worden, mits daar van tot falaris trekkende den Seftigften penning. Dan dat articul word nooit punctueel aldaar nagekomen.

Conhgnaxiepenningen uit Secretarye van voorfchreve Stad niet te ligten ah onder fufficante cautie, by den Gerechte geju(lijiceertf onder poene, van anders te zyn aanfpraakeiyk.

Sa

Sluiten