Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT, xxxv

befchaafde en verlichtte opvoeding; op dat al" zo onder uwe medewerking, de jeugd, die " ik bij dezen plegtig aan uwe zorg opdraage, " worde geleid en beftuurd op den weg welke " tot hun waarachtig geluk leidt." " Waar na- de Burger perk zijne dankbaarheid voor de op hem gevallene keuze, en plegtige verbindtenis tot de aanvaarding en getrouwe vervulling van zijne gewigtige bediening, onder inwagting van hooger bijftand, met gepaste woorden , te kennen gaf.

Vervolgends werden tot leden van het Schoolbeftuur geroepen en aangefteld , uit Beftuurers, deBurgers, Ai ou sart, I. buijs dl w. WAO-

tendorp eekman, en uit de Leden, de Burgers a. fokke, simonsz. en r. jjeniscu, en als Confulent verzocht de Burger c. wertz.

Ter gelegenheid van het aldus opgericht Leeren Kweekschool, hielde de meergem. Voorzitter van het Departements - Beftuur w. wagtendorp eek man, op Woensdag den 31 Augustus des zeiven jaars 1796. de Redevoering, welke bij dezen, met de Aanfpraak van den Voorzitter van het Schooibeftuur, r. j/enisch, bij de inwijding van he; School in het Schoolhuis, op den aden September daaraanvolgende gedaan , met hunne toe(temming, op befluit van het Departement het licht ziet-, het dichtftuk, waarmede de Redevoering is beüoten , was vervaardigd door den Burger' a. d u sart, lid van 't Schooibeftuur.

C 2 Dat

Sluiten