Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SCHEIKUNDE.

3

de andere. Deeze zeer goede fchik-

king bevordert hunne vlijt. . Bij de, meeste handwerken kan niemand tot hec meesterfchap geraken, die niet een bepaald* getal van jaaren uitlandig is geweest. ».. ■ , En dit is eene der reedenen, waar om men zo veel Dukfchers, buiten 's Lands, aantreft. — De kundigheden, welke zij, op hunne reizen opdoen, zijn hun naderhand van zeer veel nut. . Bij de Kon-

ftenaars, waar onder men de Schilders, Goud-en Zilverfmeeden, Juweliers, Apothekers , enz. aantreft, heeft bijna dezelfde inrichting plaats. Onder allen dee-

zen vindt men zeer Capabele en Vlijtige fubjecten.

§.2.

Met de Weetenfchappen is het hedendaags niet minder gefield. — Zij hebben

daar in, zeedert eenige jaaren, fterke vorderingen gemaakt; des zij, in deezen, het hoofd met luister verheffen, en naauwlijk voor eenige Natie behoeven onder te doen. ■ 1 ' Hier van ftrekken ten getuige, de uitmuntende Schriften, zeedert eenige jaaren , in alle takken der Weetenfchappen. Deeze dragen het kenmerk van bekwaamheid en doorzicht, als een gevolg van huntoen lust en ijver, om zich, hoe langer hoe A 2 meer-

Sluiten