Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SCHEIKUNDE. 139

Behalven de reeds aangevoerde mannen van rang, kan men, om ook des Heeren Kirwans getuigenis te bekragtigen, als voortreffelijke Scheikundigen, noemen, in Rusland, Prins Gallitzin, in Italien, deGraa-? ven de Saluces; en de Morozzo; benevens den Marquis van Givoni, Gouverneur van Livorno: en in Geneve, den Heer van Sauflure. Ook bericht men ons, dat de te vooren genoemde Graaf van Sickingen, Minifter van den Paltz\m het Hof te Parys, aldaar een groot Scheikundig Laboratorium onderhoudt, waar in hij voornaame bewerkingen, in 't groot, laat onderneemen, en wel op zijn kosten, waar toe niet weinig Scheikunftenaars de middelen zouden ontbreeken. De menigvuldige en voortreffeiijr ke proeven, in dat Laboratorium genomen, met de Platina, leveren hier vaneen Ipreekend bewijs op.

En hier mede achten wij aan het eerfle Lid der Vraage voldaan, en een goed aantal der zekerfte, juistfle, en voldoenendfle redenen vermeld te hebben, welke de eigenlijke Oorzaaken zijn, waarom de Scheikun* de bij onze Nabuuren, en vooral bij de Duitfchers, in meer aanzien, en algemeever wfening is3 dan in ons Vaderland.

J W E ïh

Sluiten