Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!4<5 P. T. SCII0NCK EN P. J. CASTELEYN

Scheikunde hebben verfchaft, terwijl wij ons, tot dit uur toe, aan onze oude wijzen van bewerken hielden.

Wij hebben bereids gezegd , hoe 'er naauwlijks ééne Fabriek of Trafiek zij, die niet naar Scheikundige regels moet ingericht worden; eh waar het bloeijen of de val, véél al, van het kennen of niet kennen der Scheikundige Grondregels afhangt. En gewisfelijk, naar maate de Fabriekcur meerder kunde heeft van de grond - menging der ligchaamen, en de verfchillende verbindingen en fcheidingen dier Haffen, welke hij in.zijne Fabriek nodig heeft te verwerken, cn te bewerken; naar die maate zal hij voordeeliger, in zijne verkiezende'ftoffen, en zekcrer, in zijne bewerkingen flaagen.

Twijfelt men aan den algemeenen invloed der Scheikunde, zoo zullen wij hier Hechts de volgende kunstbewerkingen optellen , welke alle hunnen oorfprong aan de Scheikunde hebben te danken; die door haare kennis en beoefening tot die volmaaktheid gebragt zijn, in welke wij deze! ven hier of elders aantreffen; en wier verder volmaaking alleen van haar vermogen afhangt.

De geestige en zuure gillingen, zijn immers niet anders dan de hoofdbewerkingen der Brandewijn - en Geneverflookerijen; der Bier - en Azijn Brouweren: wat zijn alle

zoor-

Sluiten