Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖÈFJJOOM, IN |>E VERLOSKUNDE. 3

**eo te kort te doen, elders niet wel konde inlasfchen.

Si

Intreedt en Voordgang van Ut hoofd des kinds, tn en door het bekken, bij eene volmaakt natuurlijke geboorte.

Zo haast eene zwangere vrouw het tijdperk van verlosfing bereikt heeft; zij zelve eene volmaakte gezondheid geniet, en niet zeer verre gevorderd is in jaaren, alle haare natuurlijke deelen welgeireld zijn; het hoofd des kinds naar onderen gekeerd is, met het voorhoofd naar de lendenen der moeder; in grootte evenredig is aan de ruimte van het bekken, en de waare weën, na ééns begonnen te hebben, regelmagtig, dat fa noch te fterk noch te zwak, doorwerken; als dan , en in alle onhandigheden daaraan naast gelijk, of immers zo weinig mogelijk daarvan afwijkende, heeft men gegronde redenen om te denken, dat de verlosfing, in alle deelen, natuurlijk is, en geheel geene of geene merkelijke hulp eener verloskurdi^e hand behoeven zal.

In deezen gevallen veroorzaaken de weën, in het begin van den arbeid, eene aanhoudende neiging tot waterloozing, ten blijke dat het nederA a

Sluiten