Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VORSTEN DOM C A M M I N.

30c plaatzen, hiertoe behoorende, liggen verfirooid, waarom zij op de Landkaarten niet wel aangeweezen kunnen worden ; zij bevatten geene anderen dan de volgende

STEDEN.

Colberg, Coszlin, Corlin, Naugardten.

Van Coszlin zouden wij nog kunnen aantekenen , dat hetzelve , na in 1718 door het vuur bijna geheel verwoest te zijn geworden, weder en' yeel prachtiger is opgebouwd: inzonderheid is dc groote markt aanzienlijk, dewijl alle de huizen aan de vier zijden, twee verdiepingen hoog, onder een zelfd dak ftaan , en op 't midden van de markt is, 1724, ter jsere van fredrik willem , deszelfs becldcnis door de ftad opgericht geworden, met een opfchrift, tot eene dankbaare gedachtenisfe voor den Koninglijken bijftand tot herbouwing van de flad verleend.

HET VORSTENDOM ANHA.LT,

10it Vorftendom is weder in aandeélen verdeeld, waarom wij, h geen ons plan vordert daarvan te zeggen , dus zullen vpordraagen:

Desfailfche aandeel, \_DesJau, Oraniënhawn, pagyn, Jesnitz, Worlitz, Gropzigk.

Bemburgfche aandeel % [Bernbuxg, Ballenfca.it, Hatzgerode, Gunterberg, Haijm, Gerunde.

Aanmerkelijk van de ftad Hatzgerode is het, dat dc muuren derzelve, f\i die der huizen, van bont marnierfteen gebouwd zijn , welke ftcen iiï £ie contrjj veel valt.

Cötenfche aandeel, [cöthen, Mënburg, Güsten. %efb(Ier aandeel, [Zerbst, Lmdau, Rozeau, Ceswki.

Sluiten