Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNDIGE OEFENING. Ï3

lichaem, zij moge zoo klein fchijnen, als zij wil, endoor het eeten van wellustige fpijzen, is de gezondheid en het leven verloren. Indien de Nietnaturelijke zaken niet helpen, kan de mensch niet leven. Een, die op een onbewoond eiland door fchipbreuk vervalt, en geene voedzels vindt , moet fterven, fchoon lichaem en ziel alle pogingen ten goeden aenwenden. Een mensch kan niet lang leven in een befloten lucht, die niet vernieuwd wordt. Hij voelt zich, fchoon lichaam en ziel het anders willen, door hoofdpijn, kwalijkheid, flaeuwte aantasten, en loopt gevaer, zoo hij in deze lucht blijft, het leven te verliezen. Wanneer Ziel, Lichaem en Nietnaturelijke dingen te famenlopen, verkrijgt men een hogen ouderdom. Een mensch, uit gezonde en flerke ouderen geboren, van een goede gefteldheid, oefent zich en arbeidt, overlaedt de maeg niet met' vette voedende fpijzen, maer houdt een matigen leefregel, betemt zijne hartstogten; zulk een, in wien deze drie kragten vereenigd en ten goeden werken, bereikt in blijde gezondheid een gezegenden ouderdom , dien men door alle andere zaken en geheimen van winderige bedriegers te vergeefsch zoekt.

Nu zullen wij het zeggen der Ouden waer bevinden: daer dc Natuerkunde eindigt begint de Geneeskunde. Het is niet genoeg om den naem van een Arts te dragen, dat men eenige gemeene Ziekten kent,

voor

Sluiten