is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de pathologye of Beschouwing van het menschlijk lichaem in den zieken staet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoo

de toevallen

ook deze Toevallen der Oorzaek niec zorgvuldig onderfcheidde, zoude men bezvvaerlijk zekere en goede kenteekens der ziekce kunnen hebben , en heel weinig ftaet op zijn voorzegging maken. Ik kan zeggen tegen een gekwetften dac als hij zich voor die of dac metwagt, hem zulke of andere Toevallen zullen bejegenen, en wanneer ik die Toevallen zie kan ik 'er de reden van zeggen, indien ik de Toevallen der Oorzaken ken, en dus van veel nut zijn.

S 52.

Nu moeten wij zien, wat een Toeval der Toevallen is. Wanneer de ziekce of de oorzaek der ziekte een Toeval veroorzaekt heefc, en die Toeval door zijn eige kragc, dac is zonder bijkomst van andere zaken , die zouden kunnen befchadigen, en welker belediging niet uit het Toeval zoude afteleiden zijn, wederom eene andere tegcnnaturelijke uitwerking voort brengt, noemt men dit een Toeval des Toevals. De ziekte is iets, dac de oorzaek van een ander wezen kan zijn; eveneens is hec Toeval der ziekce, dac zijne oorzaek heefc, die cok hare uicwerking moec hebben, en derhalven andere cegennaturelijke aendoeningen, gelijk aen zich zelve en hare nature, kan voortbrengen. -De ondervinding leert ons, dac 'er zekerlijk zulke Toevallen ties Toevals zoo van de ziekce

als