Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl6 Gedenkfchriften tot het Leven van

Den 15 van December vertrok hij met de vierdendaagfche koorts om Silezie te gaan veroveren aan 't hoofd van dertigduizend Krijgsknegten, die wel geöeffend en van alles wel voorzien waren; toen hij te paard fteeg , zeide hij aan den Markgraaf van Beauvau : ik ga uw fpel fpeelen; indien ik de azen krijg, zullen wij deelen.

Hij heeft in 't vervolg de Gefchiedenis dier Verovering gefchreven, en mij dezelve geheel en al laten zien. Zie hier uit het begin dier Jaarboeken eenige opmerkenswaardige regels, welke ik zorg droeg bij voorkeur overtefchrijven , als een gedenkftuk eenig in zijn foort.

r Dat men hij deze bedenkingen voege, troepen altoos gereed om uittetrekken , mijne welvoorziene fchatkist en de levendigheid van mijn karakter dit waren de beweegredenen, welke ik had om Ma> ria Thcrefia, Koningin van Bohemen en van Hongarijen te beoorlogen. En eenige regels lager waren deze eigen woorden: De Jlaatzucht, het belang, het verlangen om van mij te doen /preken, hadden de overhand, en ik bejloot den oorlog te beginnen\

Sedert 'er veroveraars zijn, of vuurigegeesten, die I et hebben willen zijn , geloof ik dat hij de eerfte is, die zich op deze wijze recht gedaan heeft. Nooit heeft een mensch misfehien meer bezef gehad van de rede en meer gehoor gegeven

Sluiten