is toegevoegd aan uw favorieten.

De kracht der godlijke genade in een aanmerkelijk voorbeeld vertoond; in zes brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02 VIJFDE BRIEF.

achtte Hem al mijne liefde en gehoorzaamheid oneindig waardig, naardien ik aan Hem alleen verfchuldigd ben de verlosfing uit zoo groot genen dood, en de verkrijging van zoo groot eene Zaligheid, voor mij verworven door de vrijwillige onderwerping van eenen Godmenscü aan het verfchrikkelijkst lijden, geëindigd in den allerfmaadlijkften en wreedlien dood.

Binnen korten tijd verkreeg ik mijne eerftc Ordening; terwijl ik vertrouwde, dat God, op zijn' eigen tijd, mij eene bekwaame plaats zoude befchikken, alwaar ik het Evangelij mogt verkondigen , en nuttig zijn aan onftervelijke zielen.

Ik ben oprechdijk

de uwe, Christodulus.

Offokr, 1789.

ZES-