is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige verhandelingen over de weetenschappen en schoone kunsten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 VAN DE KRACHT IN DE WERKEN

eenen voortreffelijken fmaak en fchoonheid.

Het fchoone van allerlei foort. waarmede men de verbeeldingskracht vervult, vermeerdert bij ons het vermoogen, om op eene aangenaame wijze geroerd te worden. Van dit vermoogen hangen voor het grootHe gedeelte de geneugten des levens af. De wilde en onbefchaafde mensch geniet flechts de grooffte vermaaken , die de daaden vergezellen , waardoor hij aan de dringende behoeften der natuur voldoet; de befchaafde mensch integendeel geniet ontallijke aagenaamheden , die de fmaak alléén geeven kan. Dewijl echter van den anderen kant met deeze groote aandoenlijkheid, die de fmaak ons fchenkt, zeer veele onaangenaamheden , verdriet en walging onaffcheidelijk verknocht zijn , zoo koomen ons deeze aangenaamheden duur genoeg te ftaan. Dan , wat 'er ook van zij , deeze aandoenlijkheid verfchaft ons nog wezenlijkere goederen. Zij maakt den

msench