is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige verhandelingen over de weetenschappen en schoone kunsten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

06 van de kracht in de werken

lijking van raphacl (*), of de dervende Ananias (f) in een van de zeven Cartons in Hampton-court, maaken den fterklten indruk door de houdingen en beweegingen.

De Schilders en Beeldhouwers zijn de eenigfte Kunftenaars niet, die zich van deeze foort van energie moeten bedienen. DeTooneehpeler moet 'er zijn hoofdzaak van maaken,

in deszelfs Gefchichte der Kunst des Alterthums van deezen laöcoön geeft, is overwaardig om geleezen te worden. De Ven.

(*) Dit meesterftuk van raphacl, 't welk te Roome in de St. Pieters Kerk bewaart wordt , verbeeld de Verheerlijking van Christus op den berg Thabor, waarvan men leest Matth. XVII. De Vert.

(f) Deeze ananias , waarvan in 't 5 de hoof ld. van de Handel, der Apostelen gewag gemaakt wordt, is één van de zeven origineele Tekeningen , die even zoo veel Gefchiedenisfen uit het N- Testament vertoonen , en door raphacl vervaardigd zijn. Zij wierden van Koning kar el I voor een aanzienlijke fomme gelds gekogt , en bevinden zich tegenswoordig nog in 't Paleis van Hamptoiv -cttirt. De Vert.