is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige verhandelingen over de weetenschappen en schoone kunsten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106 VAN DE KRACHT IN DE WER KEU

Redenaar poogen als dienaars der Natuur haaf daarin naartevolgen. Zij verkiezen voorwerpen , nu eens uit de Hoffelijke , dan eens uic de zedelijke waereld , en zij tekenen dezelve met de levendigfte kleuren af, altijd met dat oogmerk , om daardoor iet goeds in de waereld der Geesten , of door verwekking , of door vertooning van zekere gezindheden en hartstochten, uittewerken. Zij verbreiden in de gemoederen dan eens vrolijkheid en kalmte , dan eens droefheid en onrust, en 't een en ander gefchied om de oogmerken der Natuur te bevorderen.

I k behoef niet te bewijzen, dat die energie, welke onmiddelijk op het hart werkt, de gewichtigfte van alle foorten is , en dat de werken der Kunsten flechts, naar gelange van het goed gebruik, welk de Kunftenaar van deeze foort van energie maakt, achtingwaardig zijn. Dit is op zich zelve klaar genoeg. De Kunftenaar, die flechts werkt tot verlufti-

ginS