Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN

NEDERDUITSCHE

L E E Z E R.

S^ltsï^aar de roode Kina thans algemeen in

W n ** , , • ,

^ >2j het gebruik is geraakt, en het uit

©2RÉ® , TO .

de Waarneemingen, die men m

Engeland, Frankryk, Duitschland, en ook in ons land daaromtrent gedaan heeft, genoegzaam blykt, dat dezelve in zommige gevallen den voorkeur booven de gewoone Kina, die men tot hiertoe gebruikt heeft,

verdient zo kan het mynes bedunkens

aan niemand , die in de bevordering der geneeskunst eenig belang fteld , onverfchillig zyn, dit middel , zo ten aanzien van deszelfs natuurlyke Hiftorie , als ook en wel voornamentlyk ten aanzien van deszelfs beftand-deelen, en derzelver onderlinge eevenreedigheid naader te leeren kennen. En het is met dit oogmerk, dat ik de vertaaling van deeze korte verhandeling, voor veeleu * 3 my-

Sluiten