Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( iö)

De bast wordt niet een mes varl de boomen afgefchilt, en met dit affchillcn wordt zo lang voortgevaaren tot dat de boom geheel kaal is, daarop aan de vrye lugt onder beftendig omkeeren bloot gefteldt, waarby byzonder dit moet in agt genomen worden, dat zy niet vogt worden, wyl zy alsdan terftond bederft. Deeze arbeid wordt van September tot in December voortgezet, dewyl men op dien tyd aldaar het droogfte weedcr heeft. De jonge boomen leiden (volgens het zeggen) niet zeer door het affchilleri, maar geeven daarna jonge fpruiten uit den wortel, en planten zig in diervoegen wederom zelfs voort. Edog het is met dit alles te vreefen, dat door den tyd, daar men den frisfchen aanbouw geheel verwaarloost,

de-

Sluiten