Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

roode Kina van verfchillende dikte. De meeste (lukken, welke wy hier gekreegen hebben, waaren bykans drie lynen dik, en fcheenen uit drie lamellen of laagen te beftaan, welkers buitenfte, of zogenaamde Epidermis eene ligtgrauwe, harstagtige fchil had, het middelfte is roodbruin, en het binnenfte insgelyks van een meer in het rood vallende bruine kleur, zy is in kleur byna gelyk aan eene donkere Casfia lignea, en is gebrooken zynde draaderig en houtagtig (*).

Zy

(* ) Het is bekend, dat by de meeste boomen alle Jaaren eene zodanige verandering der basten voorafgaat, dat datgeene, wat thans bast is, in Tenors overgaat, en deeze wederom hout wordt. Door den tyd groeijen alle deeze weederom met elkander, men kan egter in deeze dog nog altoos ieder kring duidelyk kennen, die zig

is-

B 4

Sluiten