Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H A B R I A S.

Chabrias , heeft door een nieuwe uitvinding van vegten roem verworven. Zyne handel met nectanebus den .ZEgyptier; — eua. goras den Cyprier en anderen. Hy wordt uit iEgypten te huis geroepen , maar is om den nyd zytier burgeren geduurig afweezig. Hy fneuvelt in den oorlog, van de zynen ver. laaten.

H. i.Chabrias de Athenienfer. Deeze is ook onder de grootfte veldheeren gerekend,en heeft veele gedenkwaardige daaden verrigt. Maar onder deeze blinkt vooral zyne uitvinding in den veldflag uit, welken hy by Theben geleverd heeft, wanneer hy de Boèotiers te hulp was gekomen; want wanneer de opperveldheer (Generaal en Chef) agesilaüs in dienftryd I 3 reeds

Sluiten