Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kamerve!.

7

Van Vreugde een nieuw Lied. Ik zwyg, want wie weet of zulks is gefchiet, En om dan in deeze zaak niet Iogenagtig te wezen Zo wil ik liever verhale, wat ik laaft in een Filo*

foophs Boek heb gelezen, Daar flond van een Wever die alflapende zong op zyn Getouw, ZANG. Voys: Van Kiekebou, In 't ronde, in V ronde, -alarm, den, dou: In V ronde, in '* ronde, in Vgeneraal, Ja dat waar altyd zyn deun al zat hy over't maal, En ik zou het wel vorder ziDgen, maar hetismya

uyt de kop gefchooten, Dog ik heb al lang by me zei ven Gefloten, Om eens te zeggen, wat voor een lantsman dat ik ben Ik ben gee< Snyder,ik ben geenWever,ö neen ik ken Niet anders , als zo watavoes ,ik breng jou Oomen, ZANG. Voys. ó l Dromer wilt niet langer Dromen, 6! Dromer wilt niet langer dromen Ontwaakt eens uit uw fluymer bed* Maar ik zie, gylagt al den bcuy om myii portret. Dog ik word niet kwaad, al kom ik zul ks te merken. ZANG. Voys; Pterd den Boer hy komt van buiten. Die te lui is om te werken, Gaat maar mee na Kaftrekom, Daar is '/ Lief, gy kund wel merken Wat ik meen, of benje dam ? Dog die geen pekuniani heeft, keerd maar vry weer Want daar wonen niet als doJkoppige Boeren, (om En de vrouwluy zitten met haar Kokken op haar

kniejen, dat is te zeggen het zyn Hoeren, Die anders niet zoeken als jonge k wante met Geld, En ik draag een broek zonder zakken, zo dat myn

geen Munt en kwelt. ZANG. Voys: Hoort eens vrinden met malkander. Hoort eens vrinden met malkander, Hoe dat den grooten Alexander, Laaft vogt met een doode Kot,

A 4 öj

Sluiten