Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 De Zingende KRAMER,

Ja 't was maar tap, fchenk vol, zuip uit, hier is meer Dan een glaasje voor meNigt, en dan een voor de

Mufekanten, Als ik 'er nog om denk, daarquameneenszeslïg-

te kwanten,

Die meenden een vlugge, zoet ik meen eenKreup'le

Waard te daan, Maar onze Hospes kwamze voort agter 't gat met

een Walvis Kraan, En ik had eenftok, omtrent zo dik als me Armen, 't Waar rorapomp, de deur uit, og laasje, og harmen, (Frank Over hals over kop dadelyk in de hande van de En zo naar de kuttegaart, vol getier, en gejank* Bloed! wat waar ik bars, doen al dat goore goet

was gevangen, Ik wou dien tyd wel voor beul gefpeult hebben,

om al die LigtmhTen op te hangen, En daar op zong ik. ZANG. Voy?: Hoort myn lieve Sjakelyn. Hy doed qiialyk die by Nagt, Gaat de dolle Pvpe/lellen, Daar een dolle Ratelixsagt, Loert op fnoo Gezellen. Want het is onmogelyk om zig teegen de Keutel

Franken in 't geweer te (lellen, Dog dit overgeflagen, doen ik daar drie jaar had gewoont,

Had ik een fchoone Huiver Geld te goed, maar ik

wierd beloont, Met twee nieten, in een bomelooze mand, of

anders Vrinden, De Waard en de Waardin die waren niet te vinden 9 De Hel die was bankrot, en de Duivels op een hond, O! wat waarik droevig, ja zou me zei ven haautot

ftrcmt,

Zoet, ik meen tot Water gehuilt hebben, om zulke dingen, "Zo

Sluiten