Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VASTE DEELEM

a5

ftaen. Tiberius , die fchrandre Vinder van wreedheden, bedagt ook onder de verfcheiden pijnigingen , dat men de .menfchen , bedrieglijk met wijn overladen, de mannelijke Teelleden zoude toebinden, endoor de bandenen Pis opdoen zwellen (g). De Blaas dus uitgezet, moest eindelijk na fchriklijke pijnen breken. Wanneer de ftof in een vat vergadert is, wordt zij door den aendrang van agteren in eengepakt, maekt allerlei harde gezwellen, die de vaten wel niet doen breken, maer echter andere doodelijke gevolgen aenbrengen. De Knoestgezwellen en Kanker zijn 'er blijken van. In gezwellen, die zagter zijn , breken de Vaten, en worden de bevatte ftoffen in de holligheden des lichaems uitgeftorr. Alles wat aenvloeit, vermeerdert de] kwael. Vogten, nietten de lucht bloot gefteld, blijven lang zagt; maer de Hette van het Lichaem doet hen echter allengs ontaerden, fcherp Worden, rotten. De Etter, een zagt, balfemig vogt in den beginne, wordt allengs, in een Etterzak of'in de Holligheid der Borst opgefloten, fcherper, dunner, en knaegt de vaten door. Voeg hier bij, dat deze' ftoffen, 't zij in de gezwellen befloten, of inde Holligheden uitgelopen, de naeste Deelen drukken, de geesten en het bloed beletten doortevloeien, waar door de verdere voeding der Deelen verhinderd wordt en 'er allengs eene verfterving volgt.

. Sueton, ia vlu Tiberii. DaCr

ES

Sluiten