Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3t ZIEKTEN DER BEVATTENDE

vloeit door die poren, en bevrijdt het Lichaem van zware Onheilen. De meelte fcheidingen der Ziekten gefchieden op deze wijs, die de Natuer tot hulp van haer Lichaem menigvuldig gebruikt.

S i3°-

Nu gaen wij over tot tegenovergeftelde gebreken der Vaten, en zullen hen befchouwen, als zij of hunne Monden te naeuw zijn. Wanneer een Vat de vereifchte wijdte heeft om zulke Vogten of Stoffen, die het moet voeren, te ontfangen en doortelaten, noemt men dit gebrek eene Vernaeuwing der Vaten. Zij is zeer verfcheiden, en genoemd naer de wijs, op welke zij gefchiedt. De Geneesheeren hebben deze verdeeld in Verltopping, Vernaeuwing, Samendrukking Samenvalling, Samentrekking, Samengroeiing.

i. Verltopping noemt men, als eene Stof, die in de vaten omgevoerd of bevat wordt, een Kanael vervult, en de aenkomende Vogten belet verder doortevloeien , en als een dam maekt. Dit gebrek noemen de Grieken Emphraxis van Stoppen, toeftoppen, gelijk ons woord, afgeleid. Dit gebrek moet men alleen begrijpen in de Stoffe en het Kanael. De wanden der Vaten hebben 'er geen deel aen; geene uitwendige , drukkende Zaken maken het. Gelijk een ftroom,

die

Sluiten