Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKELIJKE SCHERPHEDEN

DER

VOGTEN.

S 179'

D

e vogten van ons levend Lichaem moeten niet alleen vloeiend wezen, maer ook nog andere hoedanigheden hebben om de werkingen der gezondheid te verrigten. De vloeiendheid maekt het ondericheid tusfen de vogten niet. Het Bloed verfcheelt niet van de wei, het water, omdat het vloeibaer is. Zij hebben alle nog iets meer, dat hen een verfcheiden karakter indrukt. Behalven de vloeiendheid bezitten zij alle eene aengename zagtheid. In ons Bloed, Wei, Speekzei enz. ondekt de tonge in den gezonden ftaet, als de vogten zuiver zijn, geen Scherpheid. Drup een dezer vogten in het Oog, dat gevoelig deel, maer gij zult geen fcherpheid gewaer worden. Daer is echter eene uitzondering. Deze zagtheid is niet in denzelfden

Sluiten